Výsadba a řez

Znalost správné výsadby není radno podceňovat a tak je dobré se s ní seznámit. Stejně tak řez ovocných stromů plní nezastupitelnou úlohu při růstu a vývoji rostliny. Úkolem je vytvarovat pevnou kostru koruny stromu s pravidelným rozmístěním větví. Řezem rostlině zajistíme nejen dostatečný přístup světla do všech částí koruny, ale udržíme i rovnováhu mezi růstem a plodností, jelikož správný řez je důležitým faktorem ovlivňující každoroční sklizeň.

Zkratka: (*SZIF) – Státní zemědělský intervenční fond

Translate »