Ovocnářství

Zvláštní pozornost si zaslouží rozšiřování svých obzorů o nové poznatky zkoumané odborníky na slovo vzatých. Tyto poznatky a mnohé další bývají často skloňovány nejen při výběru vhodných druhů do vlastních zahrad ale některé i jako trend současné doby.

Zkratka: (*SZIF) – Státní zemědělský intervenční fond

Translate »