O nás

Zahradnictví FYTOS, Ing. Voráček bylo založeno v roce 1991 "na zelené louce" nedaleko centra Plzně.

V roce 1994 byly nakoupeny první bezvirózní podnože z Holandska a firma získala licenci na pěstování rezistentních odrůd jabloní (odolných vůči chorobám strupovitost a padlí) od Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR Praha.

Díky stále stoupající produkci ovocných výpěstků jsme přistoupili k výstavbě moderního školkařského zázemí tj. haly se dvěma chladícími boxy, pracovnami, prodejním základištěm včetně zahradního centra. V roce 2002 byl postaven s podporou MZe technický izolát pro nejvyšší stupeň množení (nejhodnotnější materiály) s certifikací virus free. Všechny matečné stromy jsou virus free nebo otestovány na karanténní choroby.

Přes 70% produkce stromků "velkého" ovoce realizujeme ve velkých partiích s určením pro výsadby sadů ve tvarech a odrůdách dle přání zákazníka. Zbytek produkce je určen k přímému prodeji pro obchodníky a drobné pěstitele. Sortiment ovocných stromků z vlastní výroby pro maloobchodní prodej je doplněn o okrasné dřeviny a nabízen k odběru v zahradním centru, které se nachází v areálu firmy FYTOS Plzeň, Radčická 86.

Od roku 2009 diverzifikujeme naši činnost výsadbou intenzivních ovocných sadů ve Vlkově nad Lesy, okr. Nymburk.

Svým zákazníkům nabízíme VYSOKOU KVALITU produktů srovnatelnou se zahraničím.

Jaké jsou vize pro rozvoj firmy… 5 hlavních činností:

  1. Školka FYTOS Plzeň – výroba a distribuce ovocných stromků, školkařských výpěstků, neustále zlepšování kvality stromků všech ovocných druhů (jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, broskvoně a meruňky, ale i drobné ovoce jako je rybíz, angrešt, maliny. Také nabízíme růže. Náš sortiment můžete zakoupit i ve formě kontejnerovaných ovocných stromků), introdukce nových odrůd, které přinášejí kvalitativně lepší produkci ovoce. S prací školky souvisí i další „činnosti“, např. marketing a management odrůd. Věnujeme se jako podílníci na „Evropském“ představení výjimečné odrůdy jabloně OPAL, více na http://www.fruit-select.de.
  2. Management odrůd 
  3. Ovocné sady ve Vlkově nad Lesy, okr. Nymburk – produkce „ovoce nejvyšší kvality“ v intenzivních sadech v podmínkách Integrované ochrany (certifikace SISPO). V současné době máme vysazeny, jabloně, třešně a slivoně, včetně pokusné plochy hrušní a meruněk. Cílem je zajištění produkce kvalitního ovoce s garancí původu a bezpečností produkce. Certifikací GLOBALGAP pro produkci ovoce zajišťujeme soustavnou kontrolu kritických bodů výroby. Produkce ovoce, skladování, třídění a balení je dle potřeb trhu – zákazníka. Pro uspokojení koncových spotřebitelů po chutném ovoci přímo od producenta provozujeme farmářský prodej „ze dvora“ konečným spotřebitelům (Sady ve Vlkově nad Lesy a Zahradní centrum FYTOS Plzeň).
  4. Zahradní centrum FYTOS Plzeň – v nabídce máme široký sortiment ovocných stromků (jabloně, broskvoně, hrušně, třešně, meruňky, angrešty, slivoně, aj.) po celý rok prostokořené i kontejnerované ovocné stromky, okrajové ovocné druhy (borůvky, aronie, rakytníky, kdouloně, mišpule, oskeruše, aj.), růže, okrasné dřeviny listnaté, jehličnaté, thuje, rhododendrony, azalky, trvalky, vzrostlé stromy. Najdete u nás vše potřebné pro sázení a ochranu rostlin jako substráty, opěrné sloupky, přípravky na ochranu rostlin, hobby balení včetně nezbytného poradenství, aj. Samozřejmostí jsou i návrhy a realizace zahrad, údržba zeleně.
  5. Produkce kvalitního, zdravého, certifikovaného materiálu pro množení – produkce roubového a podnožového materiálu a provozování technického izolátu pro nejvyšší stupně množení (na základě pověření MZe ČR k provozování technického izolátu).