Golden Delicious Reinders®

„Nerzivý“, právně chráněný klon odrůdy Golden Delicious,
jedna z ovocnářsky nejvýznamnějších odrůd jabloní.
Původ: Holandsko
Strom: středně silný vzrůst, v plodnosti slabší, dobře obrůstá plodonoši, vytváří korunu málo náročnou na řez, je dobrým opylovačem 
Plodnost: velmi raná, pravidelná, jeden z nejproduktivnějších klonů odrůdy Golden Delicious 
Podnože: volba podnože závisí na půdních podmínkách a způsobu pěstování, vhodné jsou především M9 a do horších půd a větší tvary silněji vzrůstné podnože MM106 
Plody: středně velké, stejnoměrně kulovité, zelenožluté až zlatožluté s velmi hladkou slupkou. Dužnina sladká, šťavnatá, velmi dobrá až výborná
Zrání: ve 2.polovině října, vydrží do února. Při špatném skladování plody vadnou. V ULO vydrží do června 
Odolnost k chorobám: trpí strupovitostí, padlím slabě, málo náchylná na padlí 
Požadavky: teplé polohy 
Pozn. Hlavní licence pro ČR, díky původu matečných stromů v Holandsku certifikován virus-free
Tab. 1: Rzivost u klonů "Golden Gelicious"
stupnice 1-9, 1-bez rzivosti, 9-mnoho
Rok Klon B vf, 1-9 Smoothee T784 vf, 1-9 Reinders vf, 1-9
1989 1,97 2,25 1,29
1990 2,99 2,94 2,56
1991 2,18 2,15 1,94
1992 1,35 1,68 1,09
1993 3,55 3,47 3,20
1994 2,98 2,95 2,78
Průměr 2,70 2,73 2,39

pramen: Dr. R. Stehr, Obstbauversuchsanstalt York, Německo
Tab. 2: Výnos ze stromu jednotlivých selekcí
"Gloden Delicious" v kg / strom
Rok Klon B vf Smoothee T 784 vf Reinders vf
1989 5,2 3,9 6,4
1990 18,5 13,8 18,3
1991 15,9 16,0 15,4
1992 15,9 15,3 17,5
1993 25,4 26,0 27,4
1994 25,3 21,3 28,5
celkem kg/strom 100,6 95,6 113,5
průměr kg/strom 17,8 15,9 18,9

pramen: Dr. R. Stehr, Obstbauversuchsanstalt York, Německo

Aktuálně pěstované odrůdy z naší nabídky zakoupíte v Zahradním centru v Plzni.