Bonita (S)

Původ: Ústav experimentální botaniky AV ČR, Střížovice (UEB I-406/1), křížení Topaz x Cripps Pink (Pink Lady®), Přihlášena k právní ochraně v ČR, žádost č. 2097 z 11.10.2011
Růst: Diploidní, středně silný, vytváří zpočátku vzpřímené, později rozložité, dobře obrůstající koruny
Kvetení: Středně pozdní
Zrání: Zpravidla počátkem až v polovině října, asi 1 týden po Golden Delicious, netrpí předsklizňovým propadem
Plodnost: Raná, vysoká, pravidelná, netrpí střídavou plodností
Skladovatelnost: V podmínkách sklepního skladování do března
Plod: Středně velký, kulovitý, velikostně i tvarově homogenní, široká kališní jamka, stopka tenká a dlouhá, slupka hladká, bez rzivosti, 80-100% jasně červené rozmyté krycí barvy pokrývá základní zelenožluté zbarvení, dužnina je pevná, křehká, šťavnatá, dobré, středně plné chuti
Odolnost k chorobám: Genem Vf k běžným rasám strupovitosti, střední odolnost k padlí
Charakteristika: Hodnotná pozdně zimní odrůda s rezistencí ke strupovitosti vyniká atraktivními jasně červenými plody, vysokými a pravidelnými výnosy bez nutnosti probírky plodů, vhodná pro intenzivní výsadby